Κοδύλης Παναγιώτης   Λατζώνης Πολυνίκης

Θέματα Χημείας

O διαδικτυακός αυτός τόπος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ηλεκτρονικό περιοδικό χημείας, που απευθύνεται τόσο για το μαθητή όσο και στον καθηγητή και σε κάποια σημεία του και στο φοιτητή. Σταδιακά, θα περιλαμβάνει:

 

  Εκπαιδευτικό υλικό χημείας, κυρίως για το Λύκειο, με πλήρη και αναλυτικά βοηθήματα, με πρωτότυπο υλικό, για όλες τις τάξεις με τακτική ανανέωση.

 

   Τακτικά άρθρα και σχόλια για επιμέρους θέματα χημείας.

 

   Ηλεκτρονικά φυλλάδια με επιμέρους ασκήσεις, θέματα και διαγωνίσματα.

 

   Τυποποιημένο υλικό για επιμέρους εξάσκηση.

 

   Υλικό για επιμέρους μαθήματα πανεπιστημιακής χημείας.

 

Πλήρη ενημέρωση για πανεπιστημιακές σχολές: Ηλεκτρονική μορφή του πανεπιστημιακού οδηγού σπουδών: «Εδώ Πανεπιστήμιο».

 

   Γενικού ενδιαφέροντος θέματα χημείας και όχι μόνο.

 

 

 

 

Α΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου

Γ΄ Λυκείου

Ασκήσεις διερεύνησης ...

... χωρίς διερεύνηση!!!

Το pH του διαλύματος που προκύπτει από την ανάμιξη δύο διαλυμάτων έχει τιμή ενδιάμεση των τιμών pH των αρχικών διαλυμάτων.

Οι προσεγγίσεις στον νόμο αραιώσεως του Ostwald.

Υπολογισμός pH ενός διαλύματος άλατος.

Προεκτάσεις στην άσκηση ΧΙ του ΠΜΔΧ 2016.

Συνέχεια των προεκτάσεων στην άσκηση ΧΙ του ΠΜΔΧ 2016.

Συντελεστής απόδοσης αντίδρασης.

Ελάχιστη τιμή.

Βαθμός ιοντισμού.

Άσκηση Χ.Ι. με άρωμα ολυμπιάδας…

Μερική εξουδετέρωση διαλύματος δύο ασθενών οξέων με ισχυρή βάση (ανάμιξη ρυθμιστικών διαλυμάτων).

Κονδύλης Παναγιώτης

pkondylis@hotmail.com

Λατζώνης Πολυνίκης

polyneices@gmail.com